Link Search Menu Expand Document (external link)

Regulamente campanii

Regulamentul campaniei “IUNIE25”

Campanie promoțională pentru utilizatorii publi24.ro (și a site-urilor partenere romimo.ro, romjob.ro, bestauto.ro, animalutul.ro, bestbike.ro, cazare24.ro)

Perioada campaniei: 24.06.24-24.06.24

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “IUNIE25” (denumită în continuare “Campania”) este organizată și desfășurată de Publi24 Digital SRL, cu sediul în Oradea, Jud. Bihor, bd. Dacia, nr. 34, având cod unic de înregistrare 20201084 atribuit fiscal RO (denumită în continuare „Agenția” sau „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare “Regulamentul Oficial”).

1.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități: − accesând site-ul www.publi24.ro în secțiunea de la baza paginii principale și a altor pagini generale (footer), sau printr-o solicitare scrisă trimisă în atenția Organizatorului, la adresa de e-mail a departamentului de suport clienți ([email protected]) pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

1.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat și pe: www.publi24.ro, în secțiunea dedicată Termenilor și condițiilor.

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 24.06.2024 (ora 10:00:01, ora României) – 24.06.2024 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României), (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), prin intermediul website-ului www.publi24.ro (și a site-urilor partenere romimo.ro, romjob.ro, bestauto.ro, animalutul.ro, bestbike.ro, cazare24.ro), în secțiunea dedicată încărcării contului Publi24.ro cu credite, la link-ul https://www.publi24.ro/incarcare-cont (denumit în continuare “Site-ul Campaniei”). Oferta este valabila pe site-ul web accesat de pe desktop, mobisite sau app.

3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice sau juridice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual “Participant” și colectiv “Participanți”).

4.2. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

5.1. În cadrul Campaniei utilizatorii publi24.ro (și a site-urilor partenere romimo.ro, romjob.ro, bestauto.ro, animalutul.ro, bestbike.ro, cazare24.ro) pot beneficia de următoarea ofertă la încărcarea de credite, conform prezentului Regulament Oficial.

Oferta promoțională “IUNIE25” din perioada 24.06.2024- 24.06.2024 implică posibilitatea de a beneficia de un discount, o reducere de 25% la încărcarea de credite cu cardul bancar pentru toate valorile.

Utilizatorii publi24.ro cu cont activ și logați pe publi24.ro pot beneficia de oferta specială de discount 25% pentru încărcarea de credite Publi24 pentru toate valorile introducând codul de voucher “IUNIE25” in campul dedicat introducerii acestui cod de voucher pe pagina de “Detalii comandă” (pasul doi imediat după selectarea valorii de credite dorite pentru încărcare) sau în “Coșul meu de cumpărături” dacă a fost deja selectată o valoare de credite între și modalitatea de plată.

Codul de voucher “IUNIE25” se poate folosi nelimitat pe publi24.ro (și pe site-urile partenere romimo.ro, romjob.ro, bestauto.ro, animalutul.ro, bestbike.ro, cazare24.ro) în intervalul 24.06.2024 (ora 10:00:01, ora României) – 24.06.2024 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României) doar la plata cu cardul bancar.

Tabelul de mai jos exemplifică discountul de 25% oferit prin campanie în cazul plății realizate cu cardul bancar.

Plata cu cardul:

Credite (credite Publi24) Bonus (credite bonus Publi24) Primești (credite Publi24) Plătești (fara voucher) (EUR) Plătești (dupa aplicarea codului voucher) (EUR)
5 0 5 5 4,00
10 0 10 10 8,00
20 1 21 20 16,00
50 5 55 50 40,00
100 10 110 100 80,00
200 50 250 200 160,00
500 150 650 500 400,00

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a beneficia de oferta promoțională din această campanie utilizatorii trebuie să aibă un cont activ pe site-ul publi24.ro, și să facă o achiziție de credite cu valori cuprinse între 5-500 credite Publi24 în perioada 24.06.2024 (ora 10:00:01, ora României) – 24.06.2024 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României) și să introducă codul de voucher “IUNIE25” în câmpul dedicat acestuia pe pagina de “Detalii comandă” (pasul doi imediat după selectarea valorii de credite dorite sau în “Coșul meu de cumpărături” dacă a fost deja selectată o valoare și modalitatea de plată (codul se aplica doar pentru plata cu cardul bancar).

Participanților li se va solicita să citească Regulamentul Oficial al Campaniei.

Un Participant poate să beneficieze de această ofertă promoțională “IUNIE25” de cate ori dorește, codul de voucher, cu condiția ca volumul de credite din contul său să nu depășească volumul maxim admis pe site-ul publi24.ro.

SECTIUNEA 7. RĂSPUNDERE

7.1. Prin participarea la Campanie Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate în conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

7.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea:

  • pentru încercările de achiziție de credite Publi24 incomplete sau incorecte sau nefinalizate. precum și pentru comenzile trimise înainte sau după Perioada Campaniei;
  • pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu întârziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea întârziată a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de către Organizator Participanților și invers, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la, defecțiuni sau probleme tehnice ce țin de rețelele de telefonie, rețelele de internet, rețelele de curent electric etc);
  • pentru întreruperile serviciilor oferite de către terți - nefuncționalități ale furnizorilor de internet, nefuncționalități ale furnizorilor de curent electric etc;
  • erorile în datele furnizate de către Participați, dacă este cazul; acuratețea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea beneficierii de această promoție;
  • imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de ofertă din motive independente de Organizator;
  • derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet, cât și a serverelor ce găzduiesc site-ul, cât și alte servicii de care funcționalitatea site-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea beneficierii de oferta din Campanie.

7.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară actuala campanie. În cazul în care se observă tentative de fraudă, respectivele tentative vor fi anulate.

7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează bunul mers al Campaniei.

7.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a Organizatorului/Agenției ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul Participanților orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de promoția Campaniei.

SECTIUNEA 8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Datele personale ale participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu Politică de confidențialitate site-ului Publi24.ro care poate fi accesată aici: https://www.publi24.ro/politica-de-confidentialitate

8.2. Totodată, solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legătură cu Campania se pot depune la adresa [email protected]

SECTIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei www.publi24.ro.

SECTIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1. Forța Majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator și care îl împiedică pe acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

10.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu își asumă în niciun fel obligația de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forță majoră.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Bihor.

11.2. Eventualele reclamații/sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către departamentul de suport clienți la adresa de email [email protected], în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data întâmpinării oricărei situații care necesită suport. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație/sesizare.

11.3. Eventualele reclamații/sesizări vor cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, adresa de e-mail a contului Publi24.ro precum și alte date necesare pentru identificarea și contactarea contestatorului; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

11.4. Sesizările și reclamațiile se vor soluționa în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat într-un exemplar original publicat pe site-ul Publi24.ro astăzi, 24.06.2024.